Friday, 24/09/2021 - 03:37|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thị trấn Đình Cả

CÔNG KHAI DỰ TOÁN 2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Căn cứ quyết định số 10/QĐ-PGDĐT ngày 15/01/2021 về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021,

Tác giả: BGH Trường
Nguồn: trường THCS TT Đình Cả
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 5
Tháng 09 : 139
Năm 2021 : 4.214