Saturday, 28/05/2022 - 13:35|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thị trấn Đình Cả

Phòng GD&ĐT Võ Nhai Phát động phong trào thi đua năm 2016.

CV Số: 205 /PGD&ĐTV/v phát động phong trào thi đua năm 2016.

UBND HUYỆN VÕ NHAI

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

 


Số: 205 /PGD&ĐT

V/v phát động phong trào thi đua

năm 2016.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


         Võ Nhai, ngày 11 tháng 4 năm 2016

 

 

Kính gửi:

Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS,      Phổ thông dân tộc bán trú trong toàn huyện.

 

Thực hiện công văn số 262/SGDĐT-VP ngày 10/3/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc phát động phong trào thi đua năm 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Võ Nhai phát động phong trào thi đua năm 2016 với các nội dung cụ thể  như sau:

I. CHỦ ĐỀ:

Ngành giáo dục và đào tạo huyện Võ Nhai thi đua lập thành tích chào mừng  thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các ngày lễ lớn trong năm 2016, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

II. NỘI DUNG THI ĐUA:

  1. Thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các ngày lễ lớn trong năm 2016 gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua do các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương phát động và các phong trào thi đua chuyên đề trọng tâm của tỉnh, của ngành: “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”; "Đảm bảo trật tự an toàn giao thông"; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Thi đua thực hiện cải cách hành chính”; “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc”; thi đua “Dạy tốt, học tốt”; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” tạo khí thế thi đua sôi nổi và sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

 2. Thi đua xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy tổ chức Nhà nước, trọng tâm là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao năng lực quản lý nhà nước; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả.

  3. Thi đua trong xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, hướng tới xây dựng hình ảnh tốt đẹp của huyện Võ Nhai nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung, con người Thái Nguyên trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế.

4. Thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2016.

5. Thi đua trong công tác tổ chức tuyên truyền về công tác bầu cử kịp thời, sâu rộng với nhiều hình thức thích hợp, đa dạng, phong phú, hiệu quả góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử.

6. Thi đua thực hiện tốt công tác bầu cử, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.

7. Thi đua thực hiện tốt công tác đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐỢT THI ĐUA:

- Đợt 1: Từ ngày 09/3/2016 đến ngày 30/6/2016. (Trọng tâm về công tác bầu cử và thi đua “Dạy tốt- Học tốt” năm học 2015 - 2016) 

- Đợt 2: Từ 10/8/2016 đến 25/12/2016                           

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các đơn vị tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh đoàn kết trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh tích cực hưởng ứng và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua yêu nước đạt được hiệu quả thiết thực.

2. Các đơn vị xây dựng kế hoạch, phát động phong trào với nội dung, chủ đề thi đua cụ thể, đề ra biện pháp và tổ chức thực hiện bằng các hình thức hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền gương tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích trong phong trào thi đua. Kết thúc mỗi đợt thi đua: đánh giá quá trình tổ chức triển khai thực hiện, biểu dương và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong đợt thi đua vào dịp tổng kết năm học 2015 - 2016 và báo cáo công tác triển khai, tổ chức và kết quả thực hiện về Phòng Giáo dục và Đào tạo. Hạn cuối nộp báo cáo đợt 1: 06/6/2016; đợt 2: 26/12/2016./. 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- HĐ TĐKT huyện (Phòng Nội vụ);

- Lãnh đạo Phòng;

- Lưu: VT, TĐTH.

XG.(70)

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Đức Thịnh

 

 

       

 

 

 

                                        

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 2
Tháng 05 : 317
Năm 2022 : 2.421